ติดต่อเรา

ที่อยู่
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
282 หมู่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 0-4391-0770–1 โทรสาร 0-4391-0772

Address
North Eastern Institute of Child Development No.282 Village No.15 
Sub-district PhraLap District Mueang Province Khonkaen
Tel.0-4391-0770-1 Fax.0-4391-0772