h t t p s : / / s a r n g d e k d e e . n e t 111111
     E-Learning
Home : Login : Register : Contact


ประชุม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ ::>

โควิด-19 ส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิตวัยหนุ่มสาว 18-24 ปี มากที่สุด (ไทยรัฐออนไลน์)

อ่านต่อ ::>

ความสัมพันธ์ในครอบครัว เครียด ซึมเศร้าในวัยรุ่น ภัยเงียบที่ไม่เงียบ (ไทยรัฐออนไลน์)

อ่านต่อ ::>
 
 •   ผู้เชี่ยวชาญชี้ ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการตรวจ “โรควิตกกังวล” (Sanook.com)  อ่านต่อ ::>
         ประกาศโดย ศิริพร พร้อมจันทึก เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564, 16:05

 •   “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด” อาการขมๆ จากสังคมที่เข้าใจผิด  อ่านต่อ ::>
         ประกาศโดย ศิริพร พร้อมจันทึก เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564, 15:59

 •   สอนลูกให้เป็นคน LOC สูง/ดร.แพง ชินพงศ์  อ่านต่อ ::>
         ประกาศโดย ศิริพร พร้อมจันทึก เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564, 06:33

 •   สัมพันธภาพคนข้ามรุ่นสร้างได้  อ่านต่อ ::>
         ประกาศโดย ศิริพร พร้อมจันทึก เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564, 06:31


 • หน้า [1]


  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  282 หมู่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
  โทรศัพท์ 0-4391-0770–1 โทรสาร 0-4391-0772 111111