ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ


ร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายแพทย์ศักรินทร์  แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ นางสาวจุฑามาศ  วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 น...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กลุ่มที่ 2

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายแพทย์ศักรินทร์  แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์รภัช  วัฒนศึกษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กล่าวต้อน...
 •   หารือแนวทางการขยายผลนโยบายส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็ก (parenting policy)    (อ่านต่อ )
         ประกาศโดย Admin เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567, 12:14


 •   ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   (อ่านต่อ )
         ประกาศโดย Admin เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567, 14:53


 •   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลชัยภูมิ   (อ่านต่อ )
         ประกาศโดย Admin เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567, 14:51


 •   ร่วมจัดบริการประชาชนในโครงการพาหมอไปหาประชาชน   (อ่านต่อ )
         ประกาศโดย Admin เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567, 14:49


 •   ร่วมให้คำปรึกษานักเรียน และจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (งานแนะแนว) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   (อ่านต่อ )
         ประกาศโดย Admin เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567, 14:42


 •   ประชุม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (อ่านต่อ )
         ประกาศโดย ศิริพร พร้อมจันทึก เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564, 21:11


 •   โควิด-19 ส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิตวัยหนุ่มสาว 18-24 ปี มากที่สุด (ไทยรัฐออนไลน์)   (อ่านต่อ )
         ประกาศโดย ศิริพร พร้อมจันทึก เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564, 16:30


 • หน้า [1][2]