ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลชัยภูมิ

            วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ศักรินทร์  แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายแพทย์ชาญณรงค์  ชัยอุดมสม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ นำโดย แพทย์หญิงชมนาด  ศิริรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะ จำนวน 8 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเฝ้าระวังโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต โดยมีนางสาวพิมพ์รภัช  วัฒนศึกษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และคณะบุคลากรสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแก้วจำปา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ประกาศโดย: Admin
เมื่อวันที่: 21 ก.พ. 2567, 14:51
กลับสู่หน้าเว็บไซต์