ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ศักรินทร์ แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์รภัช    วัฒนศึกษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 2 นักศึกษาจำนวน 38 คน อาจารย์ 5 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ ระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นสำหรับสถานบริการเฉพาะทางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีคณะบุคลากรสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

ประกาศโดย: Admin
เมื่อวันที่: 21 ก.พ. 2567, 14:53
กลับสู่หน้าเว็บไซต์