ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กลุ่มที่ 2

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายแพทย์ศักรินทร์  แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์รภัช  วัฒนศึกษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2565 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กลุ่มที่ 2 จำนวน 36 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สำหรับสถานบริการเฉพาะทาง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี คณะบุคลากรสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

ประกาศโดย: Admin
เมื่อวันที่: 8 มี.ค. 2567, 16:14
กลับสู่หน้าเว็บไซต์