ร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายแพทย์ศักรินทร์  แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ นางสาวจุฑามาศ  วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นายแพทย์ ณสมพล  หาญดี รองผู้อำนวยการด้านภารกิจพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล    จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และผู้แทนจากคณะกรรมการนิเทศตรวจราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567 ตามประเด็นสำคัญและประเด็นมุ่งเน้นของเขต สุขภาพที่ 7 โดยมี นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ประกาศโดย: Admin
เมื่อวันที่: 21 มี.ค. 2567, 16:26
กลับสู่หน้าเว็บไซต์